Başarılı bir Siyasal Kampanya için Tavsiyeler..

Türkiye’nin seçim tarihi – özellikle çok partili dönemin başlamasıyla – kıyasıya yaşanan bir çok mücadeleye de tanıklık etmiştir. Demokrat Parti’nin 1950 seçimlerinde kullandığı, “Yeter Söz Milletindir” afişi hala hatırlardadır. Seçimler, temsili demokrasilerin önemli kurumlarından biridir. Bu nedenle de toplumların değişim yolculuklarında etkin rol oynarlar. Yurttaşların sözlerini söyledikleri bir tür agoradır. İletişim olanaklarının kısıtlı olduğu seçim […]

Read More Başarılı bir Siyasal Kampanya için Tavsiyeler..

HAYIR Kampanyası için Öneriler

1988’de gerçekleştirilen Şili referandumunu konu alan HAYIR filmi, siyasal bir kampanyayı anlatan en önemli filmlerden biri kuşkusuz.  Augusto Pinochet’nin diktatörlüğünü sonlandıran referandumu ve referandum sürecini anlatan film, etkin bir kampanyanın da ipuçlarını gözümüzün önüne sürüyor.  Peki nedir bu ipuçları? Kampanyaların net bir hedefi ve mesajı vardır. Filmde HAYIR için çalışan koalisyonun, kendilerine ayırılan 15 dakika için […]

Read More HAYIR Kampanyası için Öneriler