Eğitimler

SeydaHikayeniAnlat (3)
1. Liderlik İletişiminde Hikayenin Gücü

Gündelik yaşamımızda bir çok kez insanları ikna etmek durumunda kalıyoruz. Duyguların, karar vermede akılcı bilgiden daha fazla etkin bir rol oynadığı bilim insanları tarafından kanıtlandı. Bir çok durumda akıl ve mantık insanları etkilemede, ikna etmede yetersiz kalıyor. Gündelik yaşamımızda defalarca yoğun bilgi ve detaya maruz kalıyoruz. Bütün bu bilgi kalabalığının, gürültünün arasında, hatırlanır olmanın en kolay yolu duygulara hitap etmek. Hikaye anlatıcılığı, duyguları hedefleyerek insanları ikna ve motive etmek, ilham kaynağı olmak, eğitmek ve de en önemlisi onlara iderlik yapmak için en etkin iletişim yöntemlerinden biri. 

Araştırmalara göre, insan beyni hikayeleri, bilgi ve sayılardan tam 22 kez daha fazla algılıyor. Öyleyse ikna etmek, etkilemek ve öncülük yapmak için neden hikayenin bu sihirli gücünden yararlanmayalım? 

Hikaye anlatmak, liderlik ve motivasyon için en önemli araçlardan biridir. Geleceğin liderleri için attıkları her adımda gerekli olan en önemli becerilerden biri de hikaye anlatmaktır. Tarihte bütün liderler hikayenin gücünü kullanarak toplulukları etkilemiş, algılarını dolayısıyla da davranış biçimlerini değiştirmişlerdir. Eski çağlardan bu yana hikaye anlatma sanatı, insanları etkilemenin, ikna etmenin bilinen en eski ve evrensel ifade biçimidir. Bu nedenle, Hikaye anlatımı artık, etkin bir iletişimin en önemli stratejik metodlarından biri haline geldi. Eğer insanlara önderlik yapmak, onları bir takım haline getirip motive etmek istiyorsanız, aleyhinize oluşan durumları lehinize çevirecek bir ortama dönüştürmek istiyorsanız, hikaye anlatımı iş yaşamınızda kullanacağınız en etkin stratejik araçlardan biridir.

Eğitimin İçeriği:

 •  İş Yaşamında Hikaye Anlatıcığının Önemi
 •  Görünürlük / Farkındalık Nedir? Hikaye Anlatıcılığının Bunlara Katkıları
 •  Neden Hikaye Anlatırız?
 •  Hikaye Anlatma Biçimleri
 •  Neden Hikaye Anlatıcılığına İhtiyaç Duyarız?
 •  İknada Hikayenin Gücünü Kullanmak / İkna Sanatı
 •  Datayı (Sayıları) Hikayelerle Anlatmak
 •  Hikaye Nedir? Kendi Hikayelerimizi Nasıl Buluruz?
 •  Hedef Kitlelerin İhtiyaçlarını ve Nedenlerini Anlamak
 •  Hikaye Nasıl Yazılır ve Anlatılır?
 •  Güçlü Bir Hikaye Nasıl Oluşturulur?
 •  Sonuca Götüren Hikayeler
 •  Kendi Hikayelerimiz
 •  Hikaye Anlatma Becerilerini Geliştirme
 •  Etkili Sunumlarda Hikaye Kullanma / Kendi Hikayelerimizi Sunuma Yerleştirme
 •  Hikaye Anlatma Provaları ve Koçluğu, Sunumlar Üzerine Geri Bildirimler Verilmesi

 

2. Hikayelerin Gücü : Marka Hikayeleriyle Müşteri Sadakati Yaratmak

Amerikalı yazar ve televizyon programcısı Ira Glass, “Muhteşem hikayeler, anlatanın başına gelir,” diyor. Liderler kadar markalar da anlattıkları, görünür kıldıkları hikayeler aracılığıyla tüketicisiyle bağ kuruyor, etraflarında kendilerine inanan ve takip eden topluluklar yaratıyor. Artık büyük şirketlerin neredeyse hepsi, markalarını hikayeler üzerine inşa ediyorlar. Hikayeler aracılığıyla kendi tüketicisiyle daha derin bir ilişki kurmayı amaçlayan şirketler, değerlerini de paylaşıyor. Şirket hikayeleri sayesinde tüketiciler, sevdikleri, benzeri değer ve hikayeleri paylaştıkları, aynı dünya görüşünü savundukları ürünleri satın alıyorlar, onların birer “havari”si haline dönüşüyorlar.
Tüketicinin kalbini kazanmak ve aşkı mütemadiyen canlı tutmak, kolay bir iş değil. O nedenle de hikaye anlatımı, anlatıcılığı da her geçen gün önem kazanıyor. Forbes dergisine göre, müşteri deneyimi stratejilerinde, şirket yöneticilerinin daha fazla katılımının gerektiği bir dönem bekliyor bizi. Belirsizlik zamanlarında, müşterisine odaklı, onun diline hakim ve kalbini kazanan yöneticilerin başında olduğu markalar öne çıkacak. 

Eğitimin İçeriği:

 •  Marka Hikayelerinin Önemi ve Etkisi 
 • Görünürlük / Farkındalık Nedir? Marka Hikayelerinin Bunlara Katkıları
 • Pazarlama İletişiminde Marka Hikayeleri
 •  Hikaye Biçimleri
 •  Neden Hikayelere İhtiyaç Duyarız?
 •  Hedef Kitlelerin İhtiyaçlarını ve Nedenlerini Anlamak
 •  Güçlü Bir Marka Hikayesi Nasıl Oluşturulur?
 •  Sonuca Götüren Hikayeler
3. Ben 2.0 Kişisel Marka Eğitimi
Yaşam kendi bulmak değil, kendini yaratmaktan ibarettir.
George Bernard Shaw
İş yaşamında insanları etkilemek, dikkati üzerimize çekmek ve kendimizi doğru anlatmak yolculuğumuzu kolaylaştıran becerilerdir.
Hedeflerimize ulaşmak ve talep edilmek, arzulanır ve alanımızda bir referans kaynağı olmak, gerek yaşam gerek kariyer yolculuğumuzda en önemli kilometre taşlarındandır. Başarıya ulaşmamızı sağlayacak donanıma sahip olmak için bu alanda düşünmeye, kendimizi geliştirmeye ihtiyaç duyarız. 
Peki bunu nasıl yapacağız? Kendi kişisel markamızı nasıl oluşturacağız ve kendimizi en özgün halimizle anlatmayı nasıl başaracağız? Başkalarının zihininde kendimizle ilgili algıyı nasıl yönetiriz? İçinde bulunduğumuz iş alanında kendimizi nasıl farklılaştırabiliriz?
BEN 2.0 Kişisel Marka Eğitimi, size bütün bu soruların cevabını veriyor. Artık bambaşka bir yüzyıldayız, sadece dış görünüşe odaklı imaj devri çoktan bitti. Davranışlarımız, söylediklerimiz, en önemlisi vermek istediğimiz mesajın içeriği önem kazandı. Bu nedenle kişisel markanızı, insanların üzerinde bırakacağınız etkiyi ve ününüzü yönetebilmeniz için ihtiyacınız olan iletişim becerilerine bu eğitimle sahip olabilirsiniz.
Eğitim İçeriği:
 
 • Siz kimsiniz, kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? 
 • Eğer siz kendinizi anlatmazsanız başkaları size anlatacaktır, büyük bir ihtimalle de sizin istemediğiniz bir biçimde
 • Markanızı ve hikayenizi nasıl yaratırsınız?
 • Kendi değerlerinizi nasıl belirler ve buna bağlı olarak marka konumlamasını nasıl yaparsınız?
 • Özgün olmak kazandırır
 • Kişisel marka stratejini bul
 • Bireyin kendi markasını yönetmesi için gereken beceriler ve bunların kullanılması
 • Kişisel ikna haritasının hazırlanması
 • Vaka analizleri
 
4. İknanın ABCsi
Eğitim İçeriği
İnsanların düşüncelerini ve davranışlarını değiştirmek, ulaşılabilir bir hedef midir? Kişinin tutum ya da davranışlarını zorlama olmaksızın etkilemek mümkün müdür? 
Bugün bir çok kişi ve kuruluş kendini anlatamamaktan, başkalarını ikna etmede güçlük yaşadığından şikayet ediyor. Ancak bu şikayet, duruma nesnel biçimde bakmak, sorunu doğru biçimde irdelemekten çok diğerini suçlamak, parmakla gösterip onun başarısının arkasında etik olmayan bir şey aramaktan öteye gidemiyor ne yazık ki! Tabii kötü örnekler bolca ama biz yaşamlarımızı, başarımızı kötü örnekler, rakipler, düşmanlara göre mi planlayacağız yoksa kendi yolculuğumuzun kaptanı mı olacağız? İkna ve İletişim, iş ve özel yaşamlarımızın merkezinde olmasına rağmen üzerine fazla düşünmediğimiz, konuşmadığımız bir alandır.  Gerek kişisel ilişkilerimizde, gerek bir yaşamımızda iletişim ve iknanın sihirli gücüne ihtiyaç duyarız ancak buna gerekli önemi vermeyiz. 
İkna, bireylerin tutum ve davranışlarını zorlama olmaksızın etkilemeyi hedefleyen iletişim sürecidir. İkna ve İletişim, iş ve özel yaşamlarımızın merkezinde olmasına rağmen üzerine fazla düşünmediğimiz, konuşmadığımız bir alandır. Gündelik yaşamımızın her alanında gerçekleşen iletişim sürecine toplumsal rollerimiz, dahil olduğumuz topluluklar, kültürel geçmişlerimizin önemli bir etkisi bulunmaktadır. Algı, idrak, motivasyon, duygular, öğrenme, hafıza ve yaratıcılık süreçlerini anlamak üzere yapacağımız bu keşifte, ikna ve iletişim kavramlarını derinlemesine anlamaya çalışacağız. 
NELER ÖĞRENECEKSİNİZ?  
• İkna Sürecini Anlamak ve Farkındalık
• İknanın Altı İlkesi : Toplumsal Kanıt, Karşılıklılık, Beğen, Otorite, Tutarlılık, Nadirlik
• İnsanları etkilemenin yollarını öğrenmek ve destek sağlamak için stratejiler oluşturabilmek, bu olanakları görebilmek
• İçinde bulundukları kurumlarda çalışma arkadaşlarını, yöneticilerini, paydaşlarını ve gündelik yaşamlarında karşılaştıkları bireyleri ikna etmekte, onlarla iletişim kurmada etkin olmak
• Kişiler arası İlişkilerde İknanın Kullanılması
• Satışta İkna Tekniklerinin Kullanılması

 

5. Siyasal Kampanya Yönetimi ve Lobicilik Eğitimi

Siyasal kampanya yönetimi ve lobicilik, Türkiye’de gelişmekte olan ancak önemi yeterince anlaşılmamış, hedef kitlelerle doğrudan iletişim faaliyetlerini içeren etkin psikolojik ve teknik yöntemlerdir. Siyasal kampanyalar ve lobicilik faaliyetleri, sizin ve içinde bulunduğunuz grubun, hareketin ya da yapının, tabanda ve yapıda tanınmanızı, sizinle ilgili farkındalık kazanılmasını ve dolayısıyla seçilmenizi, taleplerinizin kabul edilmesini sağlar. 
Aslında kampanyalar ve lobicilik, bir çeşit yeni dostlar edinilen süreç. Bu süreçte de, hedeflediğiniz grupların psikolojisini anlamak, onları tanımak ve empati geliştirmek, böylelikle hedefiniz doğrultusunda iletişim kurmak ve ikna etmek, önemli bir beceridir. Bu eğitim, teorik bilgi kadar pratik deneyimlere de dayalı, farkındalık yaratmak, örgütlenmek için gerekli iletişim faaliyetlerini kapsamaktadır.
 

6. Sosyal Girişimcilik / Sosyal İnovasyon Eğitimi

Sosyal Girişimcilik, toplumsal bir soruna maddi çıkar beklemeden yenilikçi ve sürdürülebilir çözüm getirmektir. Sosyal girişimciler, başkalarının göremediğini görerek, sistemleri dönüştürerek ve yeni yaklaşımlar bularak toplumun önemli sorunlarına çözümler getirir. Dünyanın her bölgesinde yaşanan sorun kadar, o sorunlarla mücadele eden, bunlara çözümler üretmeye çalışan sosyal girişimciler var. Sosyal girişim yapısındaki şirketler toplumsal sorunları girişimci yaklaşımlarla çözmeyi hedefleyen yapılardır. Bu anlamda son hedeflerinin kar etmek değil, sosyal fayda sağlamak olmasıyla diğer girişimlerden ayrılırlar. Ticari girişimler de ortaya bir sosyal fayda çıkarabilir ancak nihai hedefleri kar maksimizasyonudur. Sosyal girişimler ise sosyal faydalarını maksimize ederken, karlarını optimize ederler.
Türkiye’de yeni ama gelişmekte olan bu alan, yani yurttaş sektörü, her geçen gün daha büyük ilgi çekiyor. Bu eğitim, sosyal girişimci olmak isteyen, sosyal inovasyonun dinamiklerini anlamak isteyenler için etkili bir keşif yolculuğudur.