“Biz gidersek mahvolursunuz”a karşı “biz gelirsek her şey güzel olacak”

Bülent Ecevit, 1977 yılı seçimleri öncesinde, 31 Aralık 1976’da kaleme aldığı yeni yıl mesajında gelen yılı umut yılı ilan eder;

“Halkımız için acılarla dolu, özgürlük uğruna demokrasi uğruna verilmiş kurbanlarla dolu bir yıl sona ererken bir umut yılı başlıyor ülkemizde. Ekonomide de uluslararası alanda da yitirilmiş olanaklarla dolu bir yıl kapanırken her olanağın açılabileceği bir yıl başlıyor. Karanlık bir yıl tükenirken giderek aydınlığa dönüşecek bir yıl başlıyor Türkiyemizde. Işık yılına umut yılına giriyoruz 1977 ile…”

İşte Bülent Ecevit’in 1977 Halkın İktidara Yürüyüşü seçim kampanyasıyla ilgili bazı görüntüleri:

Umut, siyasal kampanyalarda seçimi kazandıracak en güçlü duygudur. İnsanları gerçekten güzel günlerin geleceğine ve bunu gerçekleştirebilecek tek kişi ya da politik yapının olduğunuza inandırabilirseniz, önünüzde hiç bir engel duramaz. Barack Obama’nın “Evet Yapabiliriz” diyerek kitleleri peşinden sürüklemesi, 1988 Şili Referandumu sırasında muhalif grupların gerçekleştirdiği kampanya, buna verebileceğimiz örneklerden sadece bir kaçı. Şili’deki seçim kampanyası, umut üzerine odaklanmış, cunta denetimindeki televizyon kanalında muhalefete ayrılan günde sadece 15 dakikada Pinochet’nin kötülüklerini anlatmak yerine seçmene umut, cesaret veren reklam filmler gösterilmişti. Muhalif kanadın genç ve başarılı reklamcısı Rene Saavedra, mutluluk ve umut öğelerine yer verdiği 15 dakikalık televizyon yayınlarıyla toplumsal dinamikleri harekete geçirmişti. Bu doğrultuda, referandumun kazanılmasında, öğrenciler, insan hakları grupları, sendikalar, dini örgütler, örgütlü siyasi partiler ve sokaktaki insanlar önemli rol oynadı. Kampanyanın yöneticilerine göre, “Pinochet’yi ordunun tümü ve iş dünyası destekliyordu.” Pinochet yüzünden ölen, zulüm gören kişileri ön plana almak yerine gelecekte halkı bekleyen güzellikleri vurgulamaktan geçtiğini düşünen Saavedra’nın mantıksal yaklaşımıyla Pinochet iktidarı halk oylamasını kaybetmişti.

ECEVİT’İN TARTIŞILMAZ HİTABET YETENEĞİ…

Ortanın solu diyerek artık devlete değil halka odaklanan Bülent Ecevit ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne 1977 yılında seçimleri kazandıran önemli etkenlerden biri de Ecevit’in tartışılmaz hitabet yeteneği ve umuda yaptığı vurgu, farklı seçmen kitlelerini bu umudun çevresinde kenetleme başarısıydı. Bilindiği gibi, Adalet Partisi’nin önerisiyle erkene alınan 1977 Seçimleri, Bülent Ecevit liderliğindeki CHP’nin büyük başarısıyla sonuçlanmış, çok partili sistemin başladığı 1946’dan günümüze dek merkez solun ulaşabildiği en yüksek oya, Türkiye genelinde yaklaşık yüzde 42’ye İstanbul’da ise 58,2’ye ulaşılmıştı. CHP’nin oy oranı, 2015 yılında Diyarbakır’da yüzde 2 civarlarındayken 1977’de yüzde 34’tü. Kars’da ise bugün yüzde 20lerde olan oran 1977’de yüzde 52’ydi. Elbette 1977’den bu yana Türkiye’de ve seçmen davranışında bir çok şey değişti. Ancak siyasi partiler, kendi inanç evrenleri çerçevesinde seçmenleri ikna etmek, örgütlemek ve bu doğrultuda harekete geçirmekle yükümlüdür.

1977 seçimleri, siyasal iletişim açısından da tarihi bir öneme sahiptir. İlk kez bir siyasal parti, kampanya için reklam ajansıyla çalışmaya başlar. Adalet Partisi, Cenajans ile anlaşır. Buna karşın CHP, bir ajansla çalışmaz ama siyasal kampanyanın en önemli ayağı olan sokağı etkin bir biçimde örgütlemeyi başarır. Siyasal partilerin kampanya planlaması için profesyonellere yöneldiği 1977 seçimleri, siyasal gazete ilanlarının yayınlandığı, televizyonun “propaganda” amaçlı, ücretsiz yayına açıldığı ilk seçimler olur. Yüksek Seçim Kurulu’nun saptadığı sürelerde büyük siyasi partilerin yanı sıra, seçime katılan tek sosyalist parti Türkiye İşçi Partisi, seçmenlere televizyondan seslenir. 

İNSANLAR DAĞA TAŞA KARAOĞLAN YAZARAK…

1977 Seçimleri’nde Ecevit’in bu başarısını çok iyi okumak gerek. Karşısında sadece merkez sağın kalesi Adalet Partisi değil, Milli Selamet Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi gibi kemik seçmen tabanına sahip sağ partiler de bulunmaktaydı. Siyasal iletişim, elbette seçimlerin kazanılmasının arkasındaki her olguyu açıklayamaz ancak Ecevit’in başarısına bu pencereden de bakmak, onun ayak izlerini sürmek bugün için aydınlatıcı olabilir.

Bülent Ecevit, Karaoğlan efsanesiyle tüm seçmelerinin hatta onun görüşlerine inanmayan insanların da kalbinde taht kurabilmeyi başarmış bir liderdir. İnsanlar dağa taşa Karaoğlan yazarak karşılamıştır onu Türkiye’nin dört bir yanında. Türkiye’nin elit okullarından birinden mezun olan şair Bülent Ecevit, “Halkçı Ecevit” olmayı başarabilmiştir. Kuşkusuz, siyasal görüşünün yanı sıra halkla kurduğu kusursuz iletişimin bunda büyük bir etkisi vardır. 1977 Seçimleri öncesinde TRT muhabiri olarak CHP kampanyasını izleyen Necla Zarakol, Ecevit’in sokağa indiği anda insanlarla inanılmaz samimi, gerçek ve etkileyici bir iletişim kurduğunu belirtiyor. “Gündelik yaşamlarında çok da konuşkan olmayan Rahşan ve Bülent Ecevit, sokağa inince tarif edemeyeceğim bir iletişim becerisiyle, sanki o insanlarla bir oluyor, kalplerine girmeyi bir şekilde beceriyorlardı,” diye ekliyor.

Seçim otobüsünde sadece kendisine ve diğer TRT muhabirlerinin yukarı çıkmasına izin verildiğini söyleyen Zarakol, çok önemli başka bir noktanın da altını çiziyor: ev ödevini kusursuz yapmak. “Rahşan Hanım, tam bir asistan gibi çalışıyordu. Gidilen yerler hakkında oraya özel ufak notlar tutuştuyordu eşinin eline ve Bülent Ecevit de ona göre yapıyordu konuşmalarını. Halkın ona nasıl büyük bir ilgi gösterdiğini tarif etmem zor.

Bülent Ecevit’in hitabet yeteneği tartışılamaz. Özellikle kadın ve genç seçmenler tarafından sevilmesinin en önemli nedenlerinden biri de onun hitabet yeteneği. Nezaketiyle de tanınan Ecevit, yeri geldiğinde masaya yumruğunu vurmasını bilen, kararlı ve inatçı bir politikacıydı. “Halk İktidarına Doğru” sloganıyla Türkiye’de neredeyse basmadık toprak bırakmayan Ecevit’in başarısının altında yatan diğer nedenlerden biri de kuşkusuz kaos ortamında uzlaşmacı tavrıydı. Ecevit, umut yılını vaadederken kimseyle kavga etmedi, tam tersine barış temalı afişlerle kampanyasını sürdürdü.

“Silah Gidecek Barış Gelecek,” “Köylüden Başlayan Gelişme Köye Kadar Sanayileşme,” “Analar Çocuklarınızı Oylarınızla Koruyun”, gibi sloganlarla bastırılan afişlerle sokağa seslenen CHP, bu dönemde düşük sosyo-ekonomik toplumsal kesimleri etkilemek için vaatler vermekten çekinmedi, milliyetçi ögelerden de uzak durmadı.

ÜMİT VEREN SİYASİ YÜKSELİŞLERİN NEREDEYSE HEPSİNİN ARKASINDA GENÇ SEÇMEN VAR

Diğer partiler, özellikle de AP ve MHP onu dinsiz ve komünist olmakla suçlayıp saldırırken, Ecevit, kararlı bir biçimde kapsayıcı olmaya, seçmen kitlelerini ötekileştirmemeye çalıştı. “İşçi Köylü Elele” diyerek o zamanlar nüfusun önemli bir bölümünü oluşturan köylü seçmeni de içeren müthiş bir örgütlenme ile köy köy dolaştı, bulduğu her kapıyı çaldı. ‘Köykent’ modeliyle, köylülere iyi bir dünyanın umudunu verdi. İşçilerin, anayasal sendikal ve sosyal hakları, sermaye-emekçi mücadelesinde işçiler lehine korkusuzca konuştu. İş dünyasını karşısına almaktan çekinmedi.

O güne dek Adalet Partisi’nin egemenliğinde olan köylü seçmen, bu kez Karaoğlan’dan yana oy verdi. Bunun yanı sıra CHP kurmayları, sendikaları örgütledi, onlara kampanyada söz hakkı verdi. Ecevit ve arkadaşları, aslında bir anlamda köylüden işçiye, gençlerden kadınlara, sendikalara, sol örgütlere dek bir “Umut Koalisyonu” kurmak için çabaladı ve bunu başardı. Türkiye karanlık günlerden geçiyordu, Ecevit, “Gücümüzü Halktan ve Haktan Alıyoruz,” diyerek iktidardan hoşnutsuz seçmenlere, “halkın eşkıyanın elinden 5 Haziran’da kurtulacağını” müjdeliyordu.

“Altıncı ayın altısında saat altıda Ecevit Başbakan” diyen CHP, 555K’yı anımsatan bir formülle, sol gençliğe de umut aşılamayı göz ardı etmemişti.

Son yıllarda ümit veren siyasi yükselişlerin neredeyse hepsinin arkasında genç seçmen var. Dünyanın her yanındaki genç seçmenin ortak bir noktası, eski yapılara olanı öfkeleri. İspanya’da yükselen Podemos, bunlardan biri ve gençlerden önemli destek aldı. Radikal akademisyenlerden oluşan ufak grup, bir anda gençler sayesinde İspanya’nın umut vadeden politik hareketine dönüştü, seçimlerde büyük başarı kazandı. Ecevit’in 1977 başarısında da büyük bir çoğunluğu lise ve üniversite öğrencilerden oluşan sol örgütlerin emeği olduğunu söylemek mümkün. Zaten sokağın dilini herkesten iyi bilen, anlayan bu gruplar, mahallelerde CHP adına çalışmalar gerçekleştirdi. Ecevit’in bir anlamda Milli Cephe’ye karşı yürüttüğü umut operasyonun parçası oldular, “UMUT”u örgütlediler.

DEMOKRATİK BİR HALK DEVRİMİYLE!

KONDA’nın geçtiğimiz günlerde yayınladığı “CHP Seçmen Kümesi Raporu”na göre; iktidar karşıtlığı, bugün CHP kitlesini konsolide eden en önemli etkenlerden biri. Mahalledeki AKP adlı kitabıyla da tanıdığımız sosyolog Sevinç Doğan tarafından kaleme alınan raporda, CHP seçmeni için Türkiye’deki siyasal farklılaşma eksenlerinin sağ-sol ayrımı gibi “eski” kavram ve duruş setleriyle ifade bulmadığı, temel ayrımın, iktidar karşıtlığı ya da taraftarlığı etrafında çizildiği belirtiliyor.

Aslında bir anlamda iktidar partisinin çizdiği bu eksen, seçmen davranışını etkin bir biçimde belirlese de, siyasal partinin iktidar yolculuğunda önemli olan, reaktif davranış değil tersine etrafına topladığı, aynı dünya görüşünü paylaşan insanları mobilize edebilme becerisidir. Siyasal ikna, belirli bir mesaj doğrultusunda insanların politik duruma dair davranış ve tavırlarının “hür iradeleriyle” değişimine neden olan iletişim sürecidir.

1977’de CHP ve Bülent Ecevit’in başarısında Milli Cephe karşıtlığının rolü olsa da, kampanyanın eksenini bu karşıtlık değil toprak reformu, emekçi hakları, sömürüye son vermek, sokaklardan silahları çekmek gibi sosyoekonomik ögeler belirliyordu. ‘Halk, düzeni değiştirme kararını verdi. Dursam beni aşar…’ diyerek Türkiye’nin ekonomik, siyasal yapısında değişimin gerekliliğine dikkat çekiyordu. Ve tabii bu değişimin nasıl olacağını da net bir biçim de, ağzında gevelemeden söylüyordu: Demokratik bir halk devrimiyle!

UMUT KAZANIR

Kampanya süresince aldığı tüm tehditlere rağmen yoluna devam eden, Halkın İktidar Yolculuğu’nu yarıda kesmeyen Ecevit’in seçim kampanyası boyunca terör eylemleri sürdü. Bülent Ecevit ve seçim konvoyuna 26 Nisan’da Tokat’ın Niksar ilçesinde, 27 Nisan’da da Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde saldırılar düzenlendi. Ecevit, 29 Mayıs 1977 günü seçim gezisi için bulunduğu İzmir Çiğli Havaalanı’nda suikasta uğradı. Ecevit çiftinin zarar görmeden atlattığı suikast girişiminde, CHP İzmir İl Başkanı Mehmet İsvan ağır yaralandı.

3 Haziran 1977’de Taksim Meydanı’nda düzenleyeceği miting öncesinde Başbakan Demirel tarafından uyarıldı ve kendisine miting sırasında suikast yapılacağını bildirildi. Aynı yılın 1 Mayıs’ında Taksim’de düzenlenen İşçi Bayramı, kana bulanmıştı, aynı şeyin tekrarlanacağına dair ciddi bir korku vardı.

“Bugün Başbakan Demirel bana telefon ederek yarınki Taksim mitingimizi iptal etmemizi istedi. Çünkü aldığı istihbarata göre miting sırasında bana Sheraton Oteli üzerinden uzun namlulu silahla ateş edileceğini öğrendiğini söyledi. Bu koşullarda hiç kimseden yarınki mitingimize gelmesini isteyemem. Ancak eşim ve ben yarın miting saatinde Taksim meydanında olacağız.”

Ecevit’in bu açıklamasına rağmen, 3 Haziran günü yapılan miting CHP tarihinin en geniş katılımlı ve en coşkulu mitinglerinden biri oldu.

Mavi gömleğiyle adeta özdeşleşen Ecevit, ‘Kıbrıs Fatihi’ sıfatıyla girdiği seçimden 213 milletvekili başarısıyla çıktı ancak bu sayı iktidar olmasına yetmedi. Oy oranını artırmakla birlikte o zamanki seçim sistemine (nisbi seçim sistemi) göre çoğunluğu kazanamadığı için bir azınlık hükûmeti kurmaya karar verdi. Bu arada Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde özellikle kırsal kesimde büyük sandık şaibelerinin yaşandığı, böylelikle muhtemel CHP iktidarının önlendiğine dair söylentilerin de çıktığını ekleyelim.

Yine de onun 1977’de örgütlediği Umut Koalisyonu’nun bugünlere ışık tutması gerekir. Korku ve umut, seçim kampanyalarında en fazla kullanılan duygulardan biridir. “Biz gidersek mahvolursunuz” a karşı “biz gelirsek herşey güzel olacak.” İşte muhalefetteki siyasi partilerin de bugün yapması gereken aynen Ecevit’in 1977’te yaptığı gibi ”Halkın İktidarını Kurup Yükselen Yeni bir Türkiye’nin Doğacağına” dair umudu inşa edebilmeleri ve kafası karışık seçmeni de buna ikna edebilmeleridir. Kısaca, umut kazanır.

Bu yazı ilk kez 31 Mayıs 2018’de Odatv’de yayınlanmıştır.

Reklam

“Biz gidersek mahvolursunuz”a karşı “biz gelirsek her şey güzel olacak”” için bir yorum

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s